KISKANÇLIK

 

Kıskançlık bir çok insanın yaşamını etkileyen rahatsız edici duygulardan birisidir. Kıskançlık, yitirilmek istenmeyen bir kişinin ya da bir ilişkinin yitirileceği ya da tehdit altında olduğu sanısıyla yaşanan karmaşık bir ruhsal yaşantıdır. Kıskançlıkla birlikte çoğu zaman öfke, değersizlik, mutsuzluk, yalnızlık ve çaresizlik gibi duygular da yaşanır. Bu duygulara değersizlik ve özgüvensizlik ile ilgili düşünceler eşlik eder.

 

 

 

Kıskançlık hem sahip olduğunu yitirebileceği (başkalarına kaptıracağı), hem de başkalarının sahip olduğuna kendisinin de sahip olması gerektiği düşünüldüğünde hissedilebilen bir duygudur. Bazen günlük yaşamın bir cilvesi olarak gelip geçici biçimde, bazen de yaşamı alt üst edecek biçimde; bazen yersiz yere ortada hiçbir neden yokken bazen de gerçek bir tehdit ya da yitim söz konusu olduğunda yaşanır. Kıskançlık yaşayan  kişiler kıskançlıkların yersiz olup olmadığı araştırmalı ve kendi kendilerine sorgulamalıdırlar. Kıskançlık çoğu zaman kıskanan kişinin iç dünyasından kaynaklanan nedenlerle abartılı ve çarpıtılmış algılardan ve yorumlamalardan kaynaklanmaktadır.

Kıskanmak kuşkusuz insanoğlunun doğasında olan bir duygudur. Fakat günlük yaşamda kıskançlık yaşayan kişilerin pek çoğunun yaşadıkları bu duygu ile baş edemedikleri; kıskandıkları kişi ile ilişkilerinin bozulduğu ve ilişkilerinin eski güzelliğini yitirdiği görülür. Başka bir deyişle tam da korkulan gerçekleşir.

 

 

Kıskançlık yaşayan kişilerin özellikle başarmak zorunda oldukları konulardan ilki ilişkiyi korumak ve sürdürmektir. Bu noktada yapıcı yaklaşım zorlayıcı olmayan ve kendi haklarından tümüyle özveride bulunmadan daha fazla yaşantıyı paylaşmaya çalışmaktır. Fakat kıskançlık yaşayan bir çok kişi ilişkiyi korumak ve geliştirmek için yapıcı çaba harcamak yerine gizli gizli öç alarak, küserek, ilişkiyi keserek ya da tehdit ederek, zor kullanarak ve kaba kuvvete başvurarak amacına ulaşmaya çalışmaktadırlar.

Kıskançlık yaşayan kişilerin özellikle başarmak zorunda oldukları konulardan ikincisi özgüvenlerini ve özsaygılarını korumaktır. Kıskançlık yaşayan kişiler yaşandığını düşündükleri rekabette yarışı kaybedeceklerini düşünerek kendilerini değersiz, önemsenmeyen, sayılmayan ve sevilmeyen bir insan gibi hissederler.

Kimlerin daha kıskanç olduğu eskiden beri ilgi çeken bir konudur. Genel olarak bakıldığında kendisini yetersiz ve değersiz gören ya da değerlilik duyguları dış etkilerden çok kolay etkilenen kişilerin daha kıskanç oldukları görülmektedir.

Kadın ve erkeklerin yaşadıkları kıskançlık duyguları ile baş etme yöntemleri büyük farklılık bulunmaktadır. Kadınlar görece daha yapıcı bir yaklaşım göstermekle birlikte genel olarak kendi hak ve isteklerinden vazgeçen ve alttan alan bir yaklaşım göstermektedirler. Erkekler ise genellikle tehdit ederek ya da kaba kuvvet kullanarak sonuç elde etmeye çalışmaktadırlar.

Prof. Dr. Erol Özmen

Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi

Psikiyatri Anabilim Dalı

 

 

 

Kıskançlık İle İlgili Linkler

 

Azı karar çoğu zarar bir duygu: Kıskançlık
www.muhasebenet.net


Bir iletişim biçimi olarak kıskançlık

http://hayatkisa.com

 

Çocuktur kıskanır

http://haber.gazetevatan.com

 

Gel de kıskanma
http://blog.milliyet.com.tr

 

İkili ilişkilerde en büyük sorun kıskançlık

www.hurriyet.com.tr

 

Kadınların kıskançlık nöbetleri geldiğinde

www.haber7.com

 

Kıskançlığı azaltmanın 10 yolu

www.posta.com.tr

 

Kıskançlığın kıskacından kurtulun

www.eyvahbosaniyorum.com

 

Kıskançlığın soğuk nefesi

www.hatunca.net

 

Kıskançlık

www.eyvahbosaniyorum.com

 

Kıskançlık bir yere kadar

www.ecczane.com

Kıskançlık duygunuza yenilmeyin

www.dugunum.com

 

Kıskançlık duygusunu yenmek

www.sabah.com.tr

 

Kıskançlık mı, psikopatlık mı ?

http://blog.milliyet.com.tr

 

Kıskançlık nöbetinden kurtulun

www.hurriyet.com.tr

 

Kıskançlık sebepleri

www.eyvahbosaniyorum.com

 

Kıskançlıktan kurtulabilirsiniz

www.ailem.com

 

Ne kadar kıskançsınız ?

http://blog.milliyet.com.tr
 

Othello sendromu

www.thehealthnews.org

 

Othello sendromu (patolojik kıskançlık)

www.aktuelpsikoloji.com

 

Saçın tenine değse

http://blog.milliyet.com.tr

 

Sevdiğini süründüren anlayış: kıskançlık
www.karakalem.net
 

 

 

Bakınız

Çocuklarda kıskançlık

Kıskançlık & Kişilik